Răspunsuri

2014-10-25T18:16:55+03:00
 Orice om are dreptul la libertate şi la securitatea persoanei sale. Nimeni nu poate fi arestat sau deţinut оn mod arbitrar. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa decвt pentru motive legale şi оn conformitate cu procedura prevăzută de lege.(2) Orice individ arestat va fi informat, оn momentul arestării sale, despre motivele acestei arestări şi va fi оnştiinţat, оn cel mai scurt timp, de orice оnvinuire care i se aduce.(3) Orice individ arestat sau deţinut pentru comiterea unei infracţiuni penale va fi adus, оn termenul cel mai scurt, оn faţa unui judecător sau a unei alte autorităţi оmputernicite prin lege să exercite funcţiuni judiciare şi va trebui să fie judecat оntr-un interval rezonabil sau să fie eliberat. Detenţiunea persoanelor care urmează a fi trimise оn judecată nu trebuie să constituie regula, dar punerea оn libertate poate fi subordonată unor garanţii asigurвnd оnfăţişarea lor la şedinţele de judecată, pentru toate celelalte acte de procedură şi, dacă este cazul, pentru executarea hotărвrii.(4) Oricine a fost privat de libertate prin arestare sau detenţiune are dreptul de a introduce recurs оn faţa unui tribunal, pentru ca acesta să hotărască neоntвrziat asupra legalităţii detenţiunii sale şi să ordone liberarea sa, dacă detenţiunea este ilegala.(5) Orice individ care a fost victima unei arestări sau detenţiuni ilegale are drept la o reparaţie.