Răspunsuri

2014-10-24T20:53:30+03:00
Mănăstirea Bistrița din județul Neamț se află în satul Bistrițacomuna Alexandru cel Bun și a fost zidită înainte de anul 1407 (prima atestare documentară) de către domnitorul Alexandru cel Bun al Moldovei (1400-1432), care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. În anul 1498, Ștefan cel Mare a zidit un turn clopotniță, cu paraclis, închinat Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cu o pictură în frescă de o mare valoare artistică și iconografică, care se păstrează până astăzi. În 1546Petru Rareș a renovat mănăstirea și a construit un zid împrejurul ei. Tot el i-a dăruit satul Mojeștii cu tot cu venitul produs de acesta. La 1554Alexandru Lăpușneanu a renovat mănăstirea complet.
Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-24T20:57:12+03:00
Mănăstirea Moldovița