in triunghiul ABC,m(<A)= 90 grade si AD _I_ BC,D BC.
a)daca BD=2 cm si DC=8cm,calculati AD
b)daca BD=12cm si DC=3cm,calculati AD
c)daca AD=6cm si DC=4cm,calculati BD
d) daca AD=10cm si BD=5cm ,calculati DC.

2

Răspunsuri

2014-02-27T16:32:23+02:00
A)Teorema inaltimii in trg dreptunghic
AD^2=BD*DC=2*8=16 ⇒ AD=4 cm
b) Idem AD^2=12*3=36 cm  ⇒ AD=6cm
c) AD^2=BD*DC ⇒ BD=AD^2/DC=36/4= 9 cm
d) CD=AD^2/BD=100/5=20 cm
2014-02-27T18:02:32+02:00
A   aplici teorema inaltimii AD patrat egal cu BD ORI DC DE AICI AD ESTE 4                  b  aplici teorema inaltimii la fel ca la a deci AD este  6                                                  c teorema inaltimii   bd este 9                                                                                      d teorema inaltimii  DC este 20