Răspunsuri

2014-10-24T17:42:11+03:00
Se da :
ro=7,8 g/cm³          v=m/ro           v= 15,6g/7,8g/cm³=2cm³
m=15,6 g

v-?
                        Raspuns: v=2 cm³
2 5 2