Răspunsuri

2014-10-24T10:39:13+03:00
P paralelogram=(AB+BC)*2=32
daca AB=3*BC
=> P= (3*BC+BC)*2=4BC*2=8BC=32
=> BC=32:8=4 cm
=>AB=3*BC=3*4=12 cm