Răspunsuri

2014-10-23T17:56:43+03:00
Din BN=QD si BN || QD => BNDQ-paralelogram => BD si NQ se injumatatesc. (1)
Din BM=PD si BM || PD => BMDP-paralelogram=> BD si MP se injumatatesc. (2)
Din (1) si (2) => NQ si MP se injumatatesc (deoarece BD intersecteaza mijlocul lui NQ si mijlocul lui MP) => MNPQ-paralelogram.

12 3 12