Răspunsuri

2014-10-23T17:34:41+03:00
2n + 1 | 13
=> 2n + 1 apartine D13
=> 2n + 1 apartine {1,13}
=> 2n apartine {0, 12}
=> n apartine {0,6}