Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
  • Utilizator Brainly
2014-10-23T16:28:39+03:00
Alee = a-le-e ; cadru = ca -dru ;  dezaproba = a de-za-pr-ba ; european=e-u-ro-pean
altfel= alt-fel ; exemplu = e-xem-plu ; functie = fun-cti-e ; subiect = su -bi -ect
Comentariul a fost şters
Si eu vreau regula
si eu vreau regula
Regula→Niciodata vocala nu rămâne lângă vocala sau consoana opusa .
regula adica regula 1 regula 2 etc care dintre ele sunt