Trebuie sa scriu o compunere despre caracterul original al relatiei eu liric_realitate. Am nevoie de un model urgent. Cam ce constructii sa folosesc si de ce aspecte sa ma leg. E URGENT!!! pana maine trebuie sa o am. Dau puncte maxime

1

Răspunsuri

2014-10-22T22:00:36+03:00
Genul liric(<fr. “lirique”, <gr. “lirikos”=liric, în acompaniament de liră) este totalitatea operelor lirice în care viaţa umană e oglindită prin exprimarea directă a emoţiilor,gândurilor şi sentimentelor poetului, valorificând expresivitatea limbajului prin intermediul prozodiei şi al figurilor de stil.În lirica românească, M.Eminescu reprezintă un deschizător de drumuri,inovator la nivelul limbajului poetic şi al retoricii discursului şi poate fi considerat cea mai înaltă conştiinţă estetică a secolului al XIX-lea Concepţiile sale evoluează o dată cu opera,care e dublu modelată – de estetica romantică şi de cea clasică.Poezia “Lacul” face parte din volumul său “Poesii”, publicat antum şi aparţine acestui gen,deoarece prezintă toate trăsăturile specifice.În primul rând,se remarcă subiectivitatea şi confesiunea patetică a trăirilor,poetul abordând tema naturii şi a iubirii.Îngemănate mereu,ele formează o temă unică în care spaţiul poetic primeşte conotaţii filosofice şi se umple de emoţii şi sentimente profunde. Refugiul idilei în natură se face cu intenţia vădită de a izola iubirea în puritatea acesteia. Natura dă poveştii de dragoste amplitudine, creează intimitate şi o ambianţă ocrotitoare. Dar în această poezie, dragostea rămâne la stadiul de sentiment proiectiv şi recuperator, stând sub semnul ipoteticului,al latenţei.În prima strofă,este portretizat spaţiul unde se va consuma prezumtiva idilă, care este, evident, un element arhetipal aparţinând unei naturi luxuriante, încărcat de simboluri şi imagini de o mare forţă expresivă. Apa este unul dintre elementele primordiale ale vieţii, simbolizând geneza, oglinda universului,care reflectă atât cadrul exterior, cât mai ales interior al poetului.Astfel, lacul capătă o nuanţă de topos sacru, condiţie esenţială pentru consumarea plenară a sentimentului sublim de dragoste,care întemeiază şi desăvârşeşte armonia şi echilibrul existenţiale.