Răspunsuri

2014-10-22T21:50:25+03:00
Caracterul latin al limbii române este dat de vocabularul esenţial (fondul principal de cuvinte) şi de structura gramaticală, care sunt latine
– 90 % din cuvintele din fondul principal de cuvinte sunt de origine latină
-cuvinte care denumesc părţi ale corpului omenesc (dinte / dentis, ochi/ oculum, ureche / auricula)
– termeni religioşi (Dumnezeu / domine deus, creştin/ cristianus, biserică / basilica)
– ocupaţii de bază (semăna/ seminare, grâu/ granem, vacă/ vaca)
– grade de rudenie (mama/ mater, fiu/ filius, familie, bărbat, soră)
– toponime: Dunăre, Retezat, Napoca, Olt
– onomastic㪠Liviu, Octavian, Letiţia, Ovidiu, Tiberiu
Teoria continuităţii , fondată pe un set de dovezi ştiinţifice, confirmă şi susţine că în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al III-lea şi secolul al XIII-lea, pe teritoriul romanizat al fostei Dacii, existenţa populaţiei daco-romane latinofone, apoi a românilor, a fost neîntreruptă
Nu se verifică ipoteza exterminării populaţiei autohtone de către romani, nici a vidului demografic produs după retragerea aureliană
 În dacoromână (nu şi în dialectele sud Dunărene) s-au păstrat cuvinte de origine latină care desemnează realităţi specifice (aur, păcură)
– Păstrarea unor vechi termeni latineşti numai în vestul ţării demonstrează existenţa în acea zonă, a unei populaţii intens romanizate (ai/usturoi, june/ tânăr, nea/ zăpadă, păcurar/ cioban, pedestru/ sărac)
– În componenţa vocabularelor specializate pe domenii fundamentale de activitate şi spiritualitate (agricol, păstoresc, creştin) intră cuvinte latineşti. Ele demonstrează existenţa pe acest teritoriu a unei civilizaţii de tip rural ţi a unei populaţii romanizate de tip sedentar
Mersii si eu aveam nevoie
e pentru studiu de caz
imi pare bine ca am fost de ajutor
iti multumesc
2014-10-22T21:53:35+03:00
Dovezile latinitatii se regasesc atat sub forma influentelor romanice asupra limbii romane,cat si ca influente in ceea ce priveste cultura.Romanizarea lingvistica,fundamentala si decisiva pentru aoaritia limbii romane,a constat in invatarea limbii latine de carte populatia autohtona.Generalizarea latinei a determinat fenomenul contrar,de regres si de eliminare treptata a limbii materne : traco-daca.
1 1 1