MA PUTETI AJUTA SI PE MINE TRADUCAND ASTA URGENT IAU NOTA :
Construcția a început în anul 1163, pe locul unui lăcaș de cult dedicat sfântului diacon Ștefan. În 1182, episcopul Maurice de Sully a sfințit altarul, dar construcția catedralei a durat din 1163 până în 1345. Construcția clădirii cu cinci nave s-a terminat prin lucrările de pe fațada vestică, iar pe la mijlocul secolului al XIII-lea, prima capodoperă a stilului gotic
timpuriu era gata. Cu toate că desenele inițiale și strana evocau încă
stilul romanic, aici s-au aplicat pentru prima oară soluții
arhitecturale specifice stilului gotic.

Fațada dantelată și cele două turnuri patrulatere de câte 69 m
fiecare radiază echilibru. Intrarea în catedrală se face prin trei porți
bogat ornamentate, care evocă simbolurile goticului târziu. Impresia
spațială în interiorul bisericii este copleșitoare, zidurile ei se
înalță pe trei rânduri de coloane. De proporții impozante, 130 m
lungime, 45 m lățime, 35 m înălțime, unde încap până la 10.000 de
persoane. Nava principală este împodobită cu statui și picturi.
Notre-Dame este considerată cea mai întunecată catedrală
dintre marile catedrale gotice, dar, pe bună dreptate, lumina care se
filtrează prin rozetele colorate conferă sentimente mistice în penumbra
severă.

Catedrala Notre Dame din Paris este vizitată de circa 13
milioane de persoane anual, ceea ce înseamnă o medie zilnica de 30.000
de oameni. În zilele cu afluența ridicată, pricinuită de sărbători sau
evenimente importante, se poate ajunge chiar și la 50.000 de oameni.
Vorbind despre vitralii, trebuie să amintim de cele trei roze ale
catedralei, care reprezintă una din marile opere de artă ale
creștinătății. Roza de sud, numită și La Rose du Midi, este un dar din partea regelui Ludovic al IX-lea al Franței și este consacrată Noului Testament.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-22T20:18:36+03:00
La construction a commence dans l'annee 1163,sur le lieu d'un sanctuaire de culte dedie du saint diacre Stephan.En 1182,l'eveque Maurice de Suly a sanctifie l'autel mais la construction de la cathedrale a duree de 1163 jusqu'a 1345.La construction du batiment avec cinq navires a ete achevee par les oeuvres de la cote l'ouest,et au milieu du troisieme siecle,la premiere chef d'oeuvre du style gotique etait pret.Ouoique les dessins initiaux et le siege evoquaient le style roman,ici on a applique pour la premiere fois des solutions arhitecturals specifique du style gotique.
La facade lace et les deux tours quadrilateres de 69 metres chacun rayonnent equilibre.L'entree dans la cathedrale se fait parmi trois portes tres orne,qui evoquent les symbols du gotique tard.L'impression spatiale au milieu de l'eglise est accablante,ses murs s'elevent sur trois rangees de colonnes.Des proportions imposantes,130 metres longuer,45 metres largeur,35 metres hauteur,ou on place jusqu'a 10000 de personnes.La navire principale est ornee avec des statues et peintures.
Notre Dame est consideree la plus sombre cathedrale parmi les grandes cathedrale gotiques,mais justement,la lumiere que traverse par rosettes colorees donne des sentiments mistyques dans la penombre grave.
La cathedrale de Notre Dame de Paris est visitee d'environ 13 millions de personnes annuel,ce qui signifie un moyenne quotidiene de 30000 de gens.Dans les jours avec afflux elevee,occasionnee de fetes ou eveniments importants,on peut arriver meme a 50000 de gens.
En parlant de colores,il faut rappler aux trois rosettes de la cathedrale,que representent l'une des grandes oeuvres d'art de la christianisme.La rosette de sud,applee aussi La Rose du Midi,est un cadeau de la part du rois Ludovic du neuvieme siecle de la France et est consacree du Nouveau Testament.
3 4 3