Sunt 3 baloane la o petrecere. Maria ia 1, Ana pune7,Alex ia 3,Marius pune 1,Alin i-a 5,Mara pune 1,Denisa i-a 1,Narcis pune 10 iar Stefania i-a 4. cate baloane au mai ramas?

2
raspunsul corect este : 3-1+7-3+1-5+1-1+10-4=18
3-1+7-3+1-5+1-1+10-4=8
scuze ma dus in eroare este 8
8 baloane

Răspunsuri

2014-02-26T18:42:30+02:00
3-1+7-3+1-5+1-1+10-4 = 8 baloane Maryavallon :)
2014-02-26T18:43:17+02:00
3-1+7-3+1-5+1-1+10=4+7-3+1-5+1-1+10=11-3+1-5+1-1+10=8+1-1+10=9-1+10=8+10=18