Stabiliti in care dintre cazuri, triunghiul ABC este dreptunghic (indicati unghiul drept)

a)AB = 8 cm , BC = 15 cm, AC = 17 cm
b)AB = 2√3 cm, BC = 6 cm, AC = 2√6
c)AB = 5√2 cm, BC = 3√2 cm, AC = 9 cm
d) AB = 9 cm, BC = 6 cm, AC = 3√5
e) AB = 5√3 cm, BC = 3√5 cm, AC = 3√15

1
a) 64 + 225 = 289 radical din 289 =17 => cf.R.T.P => trg ABC -dreptunghic in B

Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-02-26T16:59:56+02:00
a)AB = 8 cm , BC = 15 cm, AC = 17 cm
AC^2=BC^2+AB^2
17^2=15^2+8^2
289=225+64  este un triunghi dreptunghic cu B=90

b)AB = 2√3 cm, BC = 6 cm, AC = 2√6
BC^2=AC^2+AB^2
6^2=
2√6^2+2√3^2
36=24+12
36=36

este un triunghi dreptunghic cu A=90

c)AB = 5√2 cm, BC = 3√2 cm, AC = 9 cm
AC^2=BC^2+AB^2
9^2=
3√2+5√2
81=12+50
81=72 nu este un triunghi dreptunghic

d) AB = 9 cm, BC = 6 cm, AC = 3√5
AB^2=BC^2+AC^2
9^2=6^2+
3√5 ^2
81=36+45
81=81

este un triunghi dreptunghic cu C=90

e) AB = 5√3 cm, BC = 3√5 cm, AC = 3√15


AC^2=BC^2+AB^2

3√15^2=3√5^2+5√3^2
145=45+75
145=120 nu este un triunghi dreptunghic