Răspunsuri

2014-10-21T18:23:59+03:00
Pentru înţelegerea fenomenului marii colonizări greceşti este necesar să se pornească de la menţionarea principalelor tipuri de colonii, întrucât această operaţie face posibilă identificarea, mai sigură, a cauzelor care au provocat un asemenea transfer de populaţie. De asemenea, oferă indicii cu privire la motivele care au determinat alegerea unui loc sau altul.
Analizând colonizarea greacă în Occident, G. Vallet distinge două tipuri de colonii:
1. Colonii-aşezări sau de populaţie care sunt definite prin transferul important de populaţie şi preocuparea pentru punerea în valoare a teritoriului agricol. Acest tip de colonii se particularizează prin tendinţa de a întemeia subcolonii, deci de a extinde teritoriul rural. Exemple de asemenea colonii agrare rămân Megara Hyblaea, Siracuza, Gela, Leontinoi, Metapont etc.Condiţia esenţială pentru crearea unei colonii – aşezare o constituia identificarea unui teren nelocuit sau foarte slab locuit, în care să nu existe o populaţie indigenă capabilă să opună o rezistenţă faţă de noii veniţi. Cu alte cuvinte, de la început, se stabilea o relaţie obligatorie între colonie (apoikia) şi teritoriul său rural (chora). Se urmărea crearea condiţiilor pentru controlarea teritoriului luat în proprietate. Nu este însă unica condiţie necesară. Evoluţia coloniilor agrare, politica de întemeiere a subcoloniilor arată că raportul colonişti-indigeni este, în realitate, mai complex. Nu numai în Occident, dar şi în cazul coloniilor din Marea Negară este evident că dincolo de teritoriul aflat în proprietatea apoikiei, existenţa unei zone intens populate, care să ofere şansa unor contacte comerciale permanente cu localnicii este obligatorie. Vallet operează cu conceptul de retroterra pentru a defini acea „ţară” indigenă aflată în relaţie specială cu colonia. Trebuie reţinut că asemenea „ţări” indigene nu trebuiau să depăşească un anume grad de organizare, grecii evitând, sistematic, zonele cu o structură politică înaltă cum erau Etruria sau Egiptul.
1 3 1