Determinati elementele multimilor:

a) A={ x | x ∈ ℕ si x | 9};
b) B={ x | x
ℕ si x < 10 si 3 | x};
c) C={ a | a
ℕ si a+3=5};
d) D={ y | y
ℕ* si y+2 < 8}.

Merci am nevoie urgenta.

2

Răspunsuri

2014-02-26T14:56:29+02:00
A= {1, 3, 9}
b= {0, 3, 6, 9}
c= {2}
d=y<6; y={1, 2, ....5}
Multumesc frumos, chiar m-ai ajutat..
La B nu e si 0? 3|x x=o pt ca 3x0=0
ba da
ca nu e N stelat
2014-02-26T14:58:04+02:00