Răspunsuri

2014-10-21T15:43:22+03:00
Barza albă (Ciconia ciconia)buhaiul de baltă (Botaurus stellaris)capîntorsul (Jynx torquilla)caprimulgul comun (Caprimulgus europaeus)călifarul alb (Tadorna tadorna)călifarul roșu (Tadorna ferruginea)chira de baltă (Sterna hirundo)chira de mare (Sterna sandvicensis)chira mică (Sterna albifrons)chirighița cu aripi albe (Chlidonias leucopterus)chirighița cu obraz alb (Chlidonias hybrida)chirighița neagră (Chlidonias niger)ciocârlanul de Bărăgan (Melanocorypha calandra)ciocârlia cu degete scurte (Calandrella cinerea)ciocârlia de pădure (Lullula arborea)ciocîntorsul (Recurvirostra avosetta)ciovlica negricioasă (Glareola nordmanni)ciovlica roșiatică (Glareola pratincola)ciuful pitic (Otus scops)cocorul mare (Grus grus)codobatura albă (Motacilla alba)codobatura galbenă (Motacilla flava)codroșul de grădină (Phoenicurus phoenicurus)corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricollis)corcodelul cu gât roșu (Podiceps grisegena)corcodelul mare (Podiceps cristatus)corcodelul pitic (Podiceps ruficollis)cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)cresteluțul mijlociu (Porzana parva)cresteluțul pestriț (Porzana porzana)cresteluțul pitic (Porzana pusilla)cristeiul de baltă (Rallus aquaticus)cristeiul de câmp (Crex crex)cucul (Cuculus canorus)culicul mare (Numenius arquata)drepneaua mică (Apus apus)dumbrăveanca (Coracias garrulus)egreta mare (Egretta alba)egreta mică (Egretta garzetta)eretele alb (Circus macrourus)eretele de stuf (Circus aeruginosus)fâsa de câmp (Anthus campestris)fâsa de pădure (Anthus trivialis)filomela (Luscinia luscinia)fluierarul cu picioare roșii (Tringa totanus)fluierarul de lac (Tringa stagnatilis)frunzărița cenușie (Hippolais pallida)frunzărița gălbuie (Hippolais icterina)gaia brună (Milvus migrans)gâsca de vară (Anser anser)găinușa de apă (Gallinula chloropus)grangurele (Oriolus oriolus)grelușelul de stuf (Locustella luscinioides)grelușelul de zăvoi (Locustella fluviatilis)grelușelul pătat (Locustella naevia)gușă albastră (Luscinia svecica)lăcarul de câmp (Acrocephalus agricola)lăcarul de lac (Acrocephalus scirpaceus)lăcarul de mlaștină (Acrocephalus palustris)lăcarul de pipirig (Acrocephalus paludicola)lăcarul de rogoz (Acrocephalus schoenobaenus)lăcarul mare (Acrocephalus arundinaceus)lăstunul de casă (Delichon urbica)lăstunul de mal (Riparia riparia)