Precizati pronumele demonstrative si adjectivele pronominale demonstrative si functia lor sintactica. a) Spre marea uimire a celor de fata, el spunea din cuvant in cuvant ce spusese Nicu. b) Pe cel deal, pe cel colnic , Trece-o fata si-un voinic. c) Iaca, daca nu v-am sacelat astazi, faceti otrocol prin cele mate. Ii fac unul mai mare.

1

Răspunsuri

2014-02-26T09:57:16+02:00
A celor= pron dem atribut pronominal
cel=pron dem complement de loc
cele=pron dem atribut pronominal