Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-02-25T23:57:29+02:00
Poluarea mediului..Sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane sunt multiple: ape uzate orăşeneşti, provenite din gospodării prin intermediul sistemelor de canalizare cu conţinut de materii organice, detergenţi etc; ape uzate industriale folosite în procese tehnologice, în care se găsesc diferite substanţe chimice; ape uzate de la crescătoriile de animale şi păsări, care conţin materiale organice.
21 4 21
Poluarea aerului
Cele mai importante surse de poluare a aerului sunt industria şi autovehiculele.
Arderea combustibililor fosili pentru producerea energiei termice şi electrice constituie una dintre cele mai importante surse de poluare a aerului. Se emit oxizi de sulf şi de azot, monoxid şi dioxid de carbon.
Industria chimică prin diversele substanţe emise reprezintă o importantă sursă de poluare a aerului. Gazele de eşapament rezultate din arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă sunt importante surse de poluare, mai ales în marile oraşe şi în lungul căilor de comunicaţii.
Poluarea solului
Se referă la impurificarea solului cu diferite substanţe, care dereglează funcţionarea normală a acestuia, ca suport şi mediu de viaţă pentru plante şi om. Solul poate fi poluat direct prin deversarea deşeurilor sau prin utilizarea excesivă a îngrăşămintelor şi pesticidelor. în mod indirect, poluarea solului se face prin intermediul substanţelor poluante din atmosferă, care fie se depun gravitaţional sau sunt antrenate la sol de către precipitaţii.