Calculati:
a) 810*40 totul sub radical
b)90*6,4 totul sub radical
c) 16,9*9*0,4 totul sub radical
d) radical din 63 * radical din 7
e) radical din 1,2 * rasical din 3 intregi 1 supra 3
f) radical din 1 intreg 11 supra 25 + radical din 3 intregi 6 supra 25.

aduceti la o forma mai simpla:
a)3 radical din 20 - 3 radical din 45 + 4 radical din 5
b) (2-radical din 3) totul la patrat
c)(radical din 5 - 2)(radical din 5 + 2)
d)(6-radical din 2) totul la patrat - ( 5+ radical din 2) totul la patrat1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-20T21:10:31+03:00
A)√(810·40)=√(9²·2²·10²)=3·2·10=60
b)√(90·6,4)=√(3²·10·64/10)=√(3²·8²)=3·8=24
c)√(16,9·9·0,4)=√(169/10·3²·4/10)=√(13²·3²·2²)/10²=(13·3·2)/10=78/10=7,8
d)√63·√7=√(7·3²·7)=7·3=21
e)√1,2·√3intreg1/3=√12/10·√10/3=√(12·10/10·3)=√12/3=√4=2
f)√36/25+√81/25=6/5+9/5=15/5=3
g)3√20-3√45+4√5=3√(2²·5)-3√(3²·5)+4√5=3·2√5-3·3√5+4√5=6√5-9√5+4√5=-3√5+4√5=√5
h) (2-√3)²=4-2·2·√3+3=4+3-4√3=7-4√3
i)(√5-2)((√5+2)=5-4=1
j)(6-√2)²-(5+√2)²=36-2·6√2+2-(25+2·5√2+2)=38-12√2-27+10√2=12-2√2=2(6-√2)