1)Indicati pronumele posesive, adjectivele pronominale posesive si pronumele personale,precizati si functia sinctactica,cazul.
a.''....dar baba punea parte ficei sale si para la unches pe fiica lui.''
b''Sinan insusi tarat de ai sai cazu calare de pe pod in balta.''
c.''De ieri albine albe pe via te roiesc.''
d.''De ce jarul meu sticleste
Daca vatra lui mocneste?''
e''Pleaca zarea lor pe dealuri.''

2)Construiti propozitii care sa cuprinda:
a.un pronume posesiv indicand un singur posesor si un singur obiect posedat;
b.un pronume posesiv indicand un singur posesor si mai multe obiecte posedate;
c.un pronume posesiv indicand mai multi posesori si mai multe obiecte posedate;
d.un pronume posesiv indicand mai multi posesori si mai multe obiecte posedate;
e.un adjectiv pronominal posesiv feminin in cazut AC;
f.un adjectiv pronominal posesiv masculin in cazul N.

Va rog mult,Urgent!!! Multumesc :* :)

1
Va rog ajutatima e pentru joi dar ma asculta plizz!!!!:(:(:(:(:(

Răspunsuri

2014-02-27T14:22:59+02:00
Sale=adj.posesiv,nr sg.pers.3                                                                                             lui=pr pers,nr sg,caz Dativ,p 3                                                                                            ai sai=pronume posesiv.pers 1
ta=adj.p.posesiv,nr,sg.pers 2
meu=adj.p.posesiv,nr sg,p 1
lui=p.personal,nr sg,caz Dativ,p 3                                                                                         lor=adj.p.posesiv.nr pl,p 3
10 2 10