Răspunsuri

2014-01-06T14:34:52+02:00
Fiind date doua multimi A si B, se numeste reuniunea lor (si se noteaza AÜB) multimea care contine acele elemente care apartin cel putin uneia dintre multimile A si B.
Vom scrie :AÜB={x|xεA sau xεB} Exemplu: Fie multimile: A={c, i, f, r, a} şi B={n, u, m, ă, r}.Reuniunea mulţimilor A şi B este mulţimea:A∪B={c,i,f,r,ă,n,u,m}.

Fiind date multimile A si B, numim intersectia lor (si notam A∩B) multimea care contine elementele comune multimilor A si B.
Vom scrie A∩B={x| xεA si xεB}

Exemplu: Fie multimile: A={c, i, f, r, ã} şi B={n, u, m, ă, r}.Intersectia mulţimilor A şi B este mulţimea:A∩B={r,ă}.

  Fiind date doua multimi A si B, se numeste diferenta lor (si se noteaza A\B), multimea car
e contine acele elemente care se afla in multimea A si nu se afla in multimea B.

Vom scrie: A\B={x| x apartine lui A si x nu apartine lui B};
Exemplu: Fie multimile: A={c, i, f, r, ã} şi B={n, u, m, ă, r}. Diferenta mulţimilor A şi B este mulţimea:A\B={c,i,f}.

P.S:Sper sa te ajute :-)

2014-01-06T15:56:40+02:00
 Definitia:Prin mult¸ime ˆıntelegem o colectie de obiecte bine determinate si distincte. Obiectele din care este constituita multimea se numesc elementele multimii. Doua multimi sunt egale daca ele sunt formate din exact aceleasi elemente. Daca x este un obiect si A este o multime, vom nota- x ∈ A dac˘a x este element al lui A;- x /∈ A dac˘a x nu este element al lui A.Cardinalul unei multimi este numarul elementelor acelei multimi:A={1;2;3} Cardinalul multimi este 3.
Cum citim A={1;2;3}
               Multimea A este egala cu multimea numerelor 1;2 si 3.
Sper ca te-am ajutat!