Răspunsuri

2014-10-18T22:40:24+03:00
Pot sa te ajut eu ?
sunt as la engleza la propriu nu la figurat
ROMANA=CITESTE SI IN ENGLEZA ESTE MAI JOS
Limba engleză (engleză: English) este o limbă vest germanică avându-și originile în Anglia, și care este în prezent limba maternă pentru majoritatea locuitorilor Australiei, Canadei, Commonwealth-ului Caribian, Irlandei,Noii Zeelande, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii (cunoscute de asemenea drept „Anglosfera”). Este o limbă folosită intensiv ca limbă secundară sau ca limbă oficială de-a lungul lumii, în special în țări din Commonwealth precum India, Sri Lanka, Pakistan sau Africa de Sud, precum și în multe organizații internaționale.Engleza modernă este denumită adeseori „lingua franca” globală. Engleza este limba dominantă pe plan internațional în domeniile comunicației, științei, afacerilor, aviației, divertismentului, radioului și diplomației. Influența Imperiului Britanic este motivul principal pentru răspândirea inițială a limbii mult dincolo de limitele Arhipelagului Britanic. În urma celui de-al doilea război mondial, influența economică și culturală crescândă aStatelor Unite a accelerat profund răspândirea acestei limbi. Într-o zi obișnuită de școală, aproximativ un miliard de oameni învață, într-o formă sau alta, limba engleză.Cunoașterea limbii engleze este necesară pentru angajarea în anumite domenii, profesii sau ocupații. Rezultatul acestei necesități este că peste un miliard de oameni din întreaga lume vorbesc engleza măcar la un nivel de bază. Engleza este de asemenea una din cele șase limbi oficiale ale Națiunilor Unite.CITESTE Language English ( English English ) is a German version vest having origins -and England care IE and Present native version of the price most residents of Australia , Canada, the Commonwealth - 's Caribbean , Ireland, New Zealand , United States SI unit United States ( also known as " Anglosfera " ) . It is an intensive language about language or about secondary official language along the edge of the world , especially in Commonwealth countries such as India , Sri Lanka , Pakistan and South Africa , and in many modern organizations internaţionale.Engleza often called " lingua franca " overall . English is the dominant international language in communications , science, business , Aviation , entertainment , radio IE and diplomats . The influence of the British Empire is the primary reason the price of the initial spread of the language far beyond the British Isles . In the aftermath - of World War II , the growing economic influence and cultural IE United aStatelor a deep Accelerated spread of this language . One - a typical day of school , people learn about UN billion , In - one way or another language engleză.Cunoaşterea English version is needed employment for certain areas , professions or occupations. The result of this need is that UN Over one billion people worldwide speak English at least at the basic level UN . English is also one of the six official languages ​​beer Unite.CITESTE 
1 5 1