Răspunsuri

2014-10-18T20:31:14+03:00
 Distribuţia electronilor în straturi , substraturi şi orbitali , care formeazã învelişul electronic al unui atom , se numeşte configuraţie electronicã .Experimental , s-a constatat cã electronii au tendinţa de a ocupa nivelurile de energie minimã .Regulile care stau la baza ocupãrii cu electroni a straturilor şi substraturilor sunt :1.      Principiul ocupãrii succesive cu electroni : orbitalii sunt ocupaţi cu electroni în ordinea creşcanda a energiei.2.      Principiul de excluziune alui Pauli : fiecare orbital al unui atom poate fi ocupat cu maximum doi electroni cu spin opus3.      Regula lui Hund : orbitalii unui substrat se ocupã întâi cu câte un electron cu spin paralel , şi apoi cu al doilea , de spin opus.Electronul prin care învelişul electronic al unui atom diferã de cel al precedentului se numeşte electron distinctiv .Electronii din stratul exterior determinã proprietãţile chimice ale atomului . Ei se numesc electroni de valenţã .S-a constatat o discontinuitate în aplicarea principiului ocupãrii succesive cu electroni , deoarece orbitalii d şi f au energie mai ridicatã decât orbitalii s şi p ; astfel orbitalii d se vor gãsi în stratul n+1 ( n=3 ) , iar substratul f în stratul n+2 ( n=4 ) .