Ceva simplu :Despărţiţi în silabe cuvintele din textul de mai jos :
"Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă ,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă
Fulgii zbor , plutesc în aer ca u roi de fluturi albi ,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi"
Să vă văd :)))

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-18T12:13:51+03:00
Din vaz-duh cum-pli-ta iar-na cer-ne no-rii de za-pa-da,
Lungi tro-ie-ne ca-la-toa-re a-du-na-te-n cer gra-ma-da
Ful-gii zbor,plu-tesc in aer ca un roi de flu-tu-ri albi
Ras-pan-dind fi-ori de ghea-ta pe ai tarii u-meri dalbi
2 5 2
2014-10-18T12:16:08+03:00

vaz-duh , cum-pli,iar-na,cer-ne,no-rii,za-pa-da,tro-ie-ne,ca-la-toa-re,a-du-na-te,gra-ma-da,ful-gii,plu-tesc,flu-turi,ras-pan-dind,fi-ori,ghea-ta,ta-rii,u-meri,

1 5 1