Cum se despart in silabe cuvintele : feciori,batraneasca,frumoasa,multe,alcatuiau,gospodaria,mai,avea,parulete,paraua,tremura,feciorii,drapta,,pojijia,vite,soacra,acea,coboara,traba,seara,baba,apoi,raposata.

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-17T15:53:18+03:00
Fe-cio-ri 
ba-tra-nea-sca 
fru-moa-sa 
mul-te 
al-ca-tu-iau 
gos-po-da-ri-a
mai
a-vea
pa-ru-le-te 
pa-re-au 
tre-mu-ra 
fe-cio-rii
drea-pta
vi-te 
a-ce-a
co-boa-ra 
tra-ba 
se-a-ra 
ba-ba
a-poi
ra-po-sa-ta
si apasa pe butonu multumesc te rog
bine
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
sa sti ca aceste cuv l-am facut la scoala si asa la desprtit un coleg in fata profesorului
2014-10-17T15:55:54+03:00
Fe-ciori,ba-tra-neas-ca,fru-moa-sa,mul-te,al-ca-tu-iau,gos-po-da-ria,mai,a-vea,pa-ru-le-te,tre-mu-ra,fe-cio-rii,drap-ta,vi-te,soa-cra,a-cea,co-boa-ra,tra-ba,sea-ra,ba-ba,a-poi,ra-po-sa-ta
daca team ajutat multumestemi

e gresit pe tine nu te a invatat la scoala sa desparti in silabe apropo ce clasa esti
..............................
cataly nu vorbesc despre tine vorbesc despre lal
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa