Răspunsuri

2014-10-16T16:19:41+03:00
Viaţa apostolului Pavel este dificil de relatat căci singurele fapte istorice sunt cele arătate în Faptele apstolilor din Noul testament şi din Epistolele scrise de el însuşi. În aceste scrieri uneori datele sunt contradictorii. 
Din ce ne-a rămas se pare că Pavel s-a născut la Tars, provincia Cilicia din Asia Mică într-o familie de farisei care au devenit ulterior cetăţeni romani. El purta un nume evreesc Saul dar şi unul latin Paulus. Venit de timpuriu la Erusalim pentru a-şi face studiile, devine elevul celebrului rabin Gamaliel. Aici Pavel îşi însuşeşte nu numai ştiinţa scrierii, dar şi meseria de a ridica un cort 
La început a fost un fariseu fanatic şi a prigonit pe creştini. Fiind trimis la Damasc pentru a-i aduce pe creştini pentru a fi pedepsiţi, pe drum a fost aruncat la pământ de apariţia Celui Înviat din Morţi. A pariţia Mântuitorului îl determină pe Pavel să devină un adept al creştinismului trăind în meditaţie şi rugăciuni în deşert timp de mai mulţi ani. 
La întoarcerea în Ierusalim apostolii şi creştinii l-au pruimit cu neâncredere mai puţin Barnaba. Evreii au vrut să-l omoare fapt ce determină pe apostoli să-l trimită la Tars. De aici, împreună cu cu Barnaba, pleacă în Antiohia unde începe să propovăduiască creştinismul. Începând din această perioadă Pavel îşi începe călătoriile de misionar pentru răspândirea învăţăturii Mântuitorului.
Prima călătorie o face în insula Cipru apoi în Antiohia unde ţine o cuvântare în sinagogă dar şi aici este primit cu vrăşmăşie de către evrei, în timp ce i se alătură mulţi păgâni. În urma acestei prime călătorii Pavel îşi câştigă renumele de „apostol al neamurilor” dată de sinodul apostolilor.
A doua călătorie misionară o efectuiază în tovărăşia lui Sila şi a fost în Macedonia, la Atena, în Corint după care se întoarce în Antiohia.
A treia călătorie misionară o face din Asia Mică, la Efes, unde meşteşugarii argintari, în frunte cu Demetriu se răzvrătesc împotriva sa, părându-li-se că veniturile lor– din vânzarea statuetelor zeiţei Artemis (Diana) – sunt în pericol, din cauza creştinilor. 
Pavel pleacă la Ierusalim pentru a duce ajutoare creştinilor, dar este prins şi dus în faţa Sinedriului, unde însă nu este găsit vinovat. Duşmanii săi continuă însă să atenteze la viaţa lui, dar Pavel , în calitate de cetăţean roman, solicită ocrotire de la guvernatorul roman, care îl trimite în Cezareea în faţa lui Antonius Felix. Evreii de aici cer osândirea lui la moarte, dar în baza legilor romane este trimis a fi judecat la Roma. 
În drum spre Roma corabia pe care se afla Pavel naufragiază iar acesta ajunge în insula Malta. De aici cu un alt vas ajunge la Roma, unde i se permite să se pregătească de judecată. Aici, relatările din Noul testament sunt întrerupte, dar tradiţia orală spune că Pavel este pus în libertate şi-şi continuă activitatea de misionar în vestul imperiului roman, apoi în anul 67 este prins şi executat.
1 5 1