Răspunsuri

2014-10-15T21:02:30+03:00
Chimic: 6 l si 4 s.
chip:4l si 2 s
unchi:5l si3 s.
gheata:6l si 4 s.
excursie:8l si 9 s.
exceptie:8l si 9 s.
machiaj:7l si 5 s.
MULŢUMESC NESPUS DE MULT .RĂSPUNSURILE SÎNT CORECTE ŞI UTILE.
2014-10-15T21:07:47+03:00
Chimic - 6 litere, 4 sunete Chip- 4 litere, 2 sunete Unchi-5 litere, 3 sunete Gheață- 6 litere, 4 sunete Excursie- 8 litere, 9 sunete Exceptie- 8 litere, 8 sunete