Răspunsuri

2014-10-15T18:06:52+03:00
TRIFTONGUL  este   grupul   de   sunete   alcătuit  dintr-o vocală şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă. Triftongii sunt  de două feluri: 
  -progresivi, atunci când semivocalele preced vocala: ari-pioa-ră:  cre-ioa-ne: i-ni-mioa-ră 
  
centraţi, atunci  când semivocalele încadrează vocala: le-oai-că; do-reau; tră-iai;  fo-iau;, so-seau
DIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală  şi o semivocală.pronunţate în aceeaşi silabă.

 HIATUL    apare    între    două    vocale   alăturate pronunţate in  silabe diferite:   du-e, ca-i-să,  a-e-ro-port, al-co-ol: fi-in-ţă; i-de-e: po-e-zi-e; res-pec-tu-os; sca-un 
2014-10-15T18:08:57+03:00
DIFTONG- Pronunțare în aceeași silabă a unei vocale cu o semivocală; grup de două sunete format dintr-o vocală și o semivocală care se pronunță în aceeași silaba
TRIFTONG-Pronunțare a trei vocale diferite într-o singură silabă
HIAT- Întâlnire a două vocale care nu formează un diftong (așezate una la sfârșitul unui cuvânt sau al unei silabe, iar cealaltă la începutul cuvântului sau al silabei următoare/