Un punct material de masa m efectueaza oscilaţii armonice cu amplitudinea A si frecventa v.Faza iniţială a oscilaţiilor este nula. Calculati:a)ecuaţia mişc
ării oscilatorii; b) energia totală E a oscilatorului. m=5g,A=5cm;v=1Hz. Va rog e urgenttt

1

Răspunsuri

2014-10-14T14:12:36+03:00
A)
Ecuatia miscarii oscilatorii este de forma
y=Asin(ωt+Ф) si cum Ф=0 putem scrie
y=Asinωt
Amplitudinea A este data A=5cm
Trebuie sa aflam ω
Din teorie ω=2*π*niu=2*3,14*1=6,28 radiani /secunda rsd/s
Deci ecuatia e de forma
y=5sin6,28t cm
Mantionez ca t este parametrul miscarii functie de care avem valoarea lui y
b)
Energia totala se poate scrie in doua moduri
Et=Ecmax=m*Vmax²/2
Et=Epmax=k*A²/2
Vmax=ω*A si deci Et=m*ω²A²/2 sau
k=m*ω² si Et=m*ω²*A²/2 Practic aceeasi expresie cu toate marimile cunoscute.
Succes!
2 2 2