1.În paralelogramul ABCD cu BC=CD=12cm şi măsura unghiului B=120 de grade , lungimea diagonalei BD este egală cu ....
2.Dacă un paralelogram ABCD are AB=12 cm şi BC=8cm , atunci perimetrul este egal cu ...
3.Dacă paralelogramul ABCD are măsura unghiului D 11 grade , atunci măsura unghiului C este egală cu ...
4.Paralelogramul ABCD are AC perpendicular cu AD , măsura unghiului D este egală cu 60 de grade şi AD=6cm . Perimetrul paraleogramului este egal cu ...
5.Într-un paralelogram ABCD măsura unghiului C este  \frac{3}{7} din măsura unghiului D . Atunci măsura unghiului A este egală cu ...
6.În paralelogramul ABCD , CD=AD+24 şi perimetrul este egal cu 168cm.Atunci lungimea laturii [ CD ] este agală cu ...

1
la 5. <c este 3/5 din???
D. acum am vazut

Răspunsuri

2014-10-14T11:28:23+03:00
1. Daca AB=CD =12 cm
si <B=120°=> <C=(360°-2*120):2=60°=> ΔCDB=echilateral=> BD=12 cm

2. Daca AB=12 cm şi BC=8cm
stim ca Ab=CD si BC=Ad=>
Perimetrul ABCD=2*(AB+BC)=2*(12+8)=2*20=40 cm

3.<D=11=,A
=> <C=(360°-2*11):2=169°

4.
AC_|_AD<D=60 si AD=6
paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este romb
=> Perimetrul este 6*4=24 cm

5.<C=3/5*D  =>D=5/3*C
<C*2+<D*2=360°
2*C+2*5/3*C=360°    |*3
6C+10C=1080°
16C=1080°
<C=67,5°=<A

6.CD=AD+24
P=168 cm
P=(CD+AD)*2=(AD+24+AD)*2=(2AD+24)*2=4AD+48
4*AD+48=168
AD=(168-48):4=30
CD=30+24=54 cm
1 5 1