Răspunsuri

2014-10-13T12:50:03+03:00

  PEŞTERA  MISTERIOASĂ  

Era primăvară. Copacii înfloreau şi se simţea mireasma de primăvară. Ionel urcă într-un copac dintr-o livadă părăsită şi neîngrijită. Din copac văzu un “X”. Coborî şi săpă. Acolo găsi un cufăr cu o hartă în el. Merse în sat să-şi găsească  o echipă de exploratori. Îşi găsise echipa din care făceau parte Victor, Tic, Maria, Lucia, Dan şi Ursu.  Ionel se uită pe hartă şi spuse:

-Eu voi fi cel care va ţine harta, ca îndrumător.Copiii acceptară.

Harta ne indică să mergem într-o peşteră unde vom găsi un “X”! spuse Ionel.Copiii, înarmaţi cu lopeţi, săpăligi, busolă, frânghie şi mâncare, intrară în peştera misterioasă. Începură să cerceteze. Intrară într-un salon. Acolo găsiră o crăpătură într-un perete. Ionel spuse:

Harta ne indică să mergem prin crăpătură!Merseră prin crăpătură până într-un alt salon.

-Aici ! Aici ! strigă Tic.

-Ce ai găsit ? întrebă Ionel.

-Un "X " ! Un "X" ! strigă iar Tic.Cireşarii săpară şi dădură de un cufăr. În cufăr au descoperit un costum şi o cutie cu bijuterii.Aventurierii dădură antichităţile muzeului. Cei de la muzeu aflară că obiectele sunt ale ducelui Eminovici. Micii cercetători primiră o sumă de bani pe care o împărţiră şi le-o dădură părinţilor. De atunci au trăit bine şi au rămas şi cu o aventură de neuitat, urmată de multe altele.