Răspunsuri

2014-02-23T12:17:16+02:00
Alina     |_a_|
mama   |_a_|_a_|_a_|                 3 de a, adica ax3
tata       |_a_|_a_|_a_|.6..|            3 de a, adica ax3+6(diferenta de varsta)


a+3a+3a+6=90
7a+6=90
7a=90-6
7a=84
a=84:7
a=12

alina=12

mama=3*12 
mama=36

tata=mama+6
tata=36+6
tata=42
23 4 23
2014-02-23T12:20:44+02:00
Alina    I________I
mama  I________I_________I________I
tata     I________I_________I________I..6..I

observam 7 parti egale cu anii Alinei, notate cu a
avem 7a+6=90

7a=90-6=84
a=84:7=12 ani are Alina
12*3=36 ani are mama
36+6=42 ani are tata
proba: 12+36+42=90

30 4 30