Răspunsuri

2014-10-11T11:14:48+03:00
Din acest vast subiect am reținut aici numai aspectele și problemele care pot apărea în versiunile în limba română ale textelor elaborate la nivelul Comisiei Europene. Principalele surse (lucrări cu caracter normativ) folosite pentru gruparea și prezentarea acestor aspecte sunt: Academia Română, Valeria Guțu-Romalo (coord.), Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, București, 2005, vol. I și II (acolo unde, în text, se fac trimiteri precise la lucrare, am utilizat sigla GALR) Academia Română, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, Univers Enciclopedic, București, 2005 (DOOM) Academia Română, Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație, Univers Enciclopedic, București, 2001 Avram, Mioara, Gramatica pentru toți, ediția a II-a revăzută și adăugită, Humanitas, București, 1997Dumitrescu, Dan, Dicționar de dificultăți și greșeli ale limbii române, Editura Dacia, colecția „Dacia Educațional”, seria „Dicționare”, București, 2008 Guțu Romalo, Valeria, Corectitudine și greșeală. Limba română de azi, Humanitas, colecția „Repere”, București, 2008 Marcu, Florin, Marele dicționar de neologisme, ediția a VIII-a revăzută, augmentată și actualizată, Editura SAECULUM I. O., București, 2006 (MDN) Rădulescu, Ilie-Ștefan, Să vorbim și să scriem corect. Erori frecvente în limbajul cotidian, Editura Niculescu, București, 2005 Stoichițoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică / Influențe / Creativitate, editura BIC ALL, București, 2005 Vintilă-Rădulescu, Ioana, Dicționar normativ al limbii române ortografic, ortoepic, morfologic și practic, editura Corint, București, 2009 (DIN) Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Univers Enciclopedic, edițiile 1998, 2009, 2012 (DEX) Ghid de redactare interinstituțional (GRI), Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene http://publications.europa.eu/code/ro/ro-000100.htmGhid practic comun al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pentru redactarea textelor legislative în cadrul instituțiilor comunitare, Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene, Luxemburg, 2008 http://eur-lex.europa.eu/ro/techleg/pdf/2007_6655.pdfLegea nr. 24 din 27/03/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260, din 21/04/2010, consultată pe site-ul http://www.legenet.indaco.ro