Răspunsuri

2014-10-10T12:04:40+03:00
MN = NB + BM => MN = \frac{AB}{2} +  \frac{BC}{2}
AB = 4  => NB = \frac{4}{2} = 2 CM
BC = AC - AB = 10- 4 = 6 cm => BM = \frac{BC}{2} = \frac{6}{2} = 3
MN = 2 +3 = 5 cm