Răspunsuri

2014-10-10T23:48:48+03:00
Cu semnul "*" notez inmultirea.

Masa molara a CO2 este 1*12 + 2*16 = 44(g/mol).

Daca in 44 g CO2 se gasesc 12 g C
Atunci in 26,4 g CO2 se vor gasi x g C

x = 26,4*12/44 = 7,2(g C).

Fiind vorba de o hidrocarbura, deci avand doar C si H in componenta ei, rezulta ca masa de H din 8,2 g hidrocarbura va fi: 8,2 - 7,2 = 1(g H).

Determinam formula procentuala.

Daca in 8,2 g hidrocarbura se gasesc 7,2 g C si 1 g H
Atunci in 100 g hidrocarbura se vor gasi x g C si y g H

x = 7,2*100/8,2 = aprox. 87,8(g C).
y = 1*100/8,2 = aprox. 12,2(g H).

Deci formula procentuala este: C = 87,8%; H = 12,2%.


1 5 1