Răspunsuri

2014-10-09T21:38:47+03:00
FRACŢIILEFracţiile sunt numere de forma , unde a şi b sunt întregi ( b diferit de zero).Numărul de sub linia de fracţie se numeşte numitor. Gândiţi-l ca 'cel care numeşte' fracţia: 1/2 = o doime, 3/5= 3 cincimi, 3/10= 3 zecimi etc. El arătă în câte părţi s-a împărţit întregul.Numărul de pe linia de fracţie se numeşte numărător. El numără câte doimi, cincimi, zecimi etc. s-au luat.Fracţii mixteÎn mod obişnuit, gândim fracţiile ca fiind cupinse între 0 şi 1, ca 3/4 sau 2/5. Acestea sunt fracţii subunitare. În aceste fracţii numitorul este mai mare decât numărătorul. Dacă numitorul şi numărătorul sunt egali, fracţia este echiunitară. În cazul în care numărătorul este mai mare decât numitorul avem o fracţie supraunitară.Ce semnifică o fracţie supraunitară, de ex. 5/4 ? Dacă avem 5 sferturi, înseamnă ca avem mai mult de un întreg care este 4/4; mai precis avem un întreg şi încă un sfert. NotaţieO modalitate de a scrie o fracţie supraunitară.punând în evidenţă întregii, este scrierea ca fracţie mixtă. Astfel fracţia 5/4 o scriem , pe care o citim ca fiind “un întreg şi o pătrime.” Această notaţie poate genera confuzii şi nu este recomandată în algebra.Confuzia de care vorbeam poate proveni din faptul că în algebra semnul de înmulţire poate lipsi, el subînţelegându-se. Ori în scrierea fracţiilor mixte, între întreg şi partea fracţionară avem adunare si nu înmulţire, adică, însemnă 1 + 1/4.Anumite operaţii aritmetice cu fracţiile mixte se pot efectua considerându-le ca atare, făcând operaţii între întregi şi între părţi fracţionare, dar este de preferat să le transformăm în fracţii (supraunitare).TransfomăriIntroducerea întregilor în fracţieA.     Înmulţim întregul cu numitorul.B.     Adunăm rezultatul cu numărătorul.Formula generalăScoaterea întregilor din fracţieÎmpărţim numărătorul la numitorCâtul reprezintă numărul întregilor iar restul reprezintă numărul părţilor fracţionare.Fracţii echivalenteFracţii echivalente sunt fracţii care au aceeaşi valoare, de ex.   etc.Deşi aceste fracţii sunt scrise diferit, ele reprezintă aceeaşi cantitate. Putem obţine o jumătate de cană de zahăr luând două sferturi sau patru optimi.·       Înmulţirea cu o formă a lui 1O fracţie poate fi transformată într-o fracţie echivalentă cu ea prin înmulţirea ei cu o formă a lui 1. Numărul 1 poate fi scris ca fracţie cu numărătorul şi numitorul numere egale şi nenule, adică  etc.Deoarece prin înmulţire cu 1 valoarea numărului nu se schimbă, urmează că înmulţind o fracţie cu 1 vom obţine o fracţie echivalentă cu fracţia dată. De exemplu ,În acest caz, 2/3 reprezintă exact aceeaşi cantitate ca 4/6, deoarece s-a obţinut prin înmulţirea lui 2/3 cu 1, reprezentat prin fracţia 2/2.Înmulţirea numărătorului şi numitorului unei fracţii cu acelaşi număr se numeşte amplificarea fracţiei.