Răspunsuri

2014-10-09T19:32:12+03:00
Trans - for-ma-re , co -e - zis-ten-ta , su - bor-do - nat , ne-in-cre-za-tor, de-zor-do-nat, ante-vor-bi-tor sau an-te vor-bi-tor se poate si asa .. supra-incalzit sau su-pra in cal-zit , anti-aerian , sau an-ti a-e -ri -an , sub-a -pre-ci-at , inte-r-na-ti-o-nal sau in-ter-na-tio-nal

12 3 12
2014-10-09T19:32:32+03:00

Acesta este un Răspuns Aprobat

×
Răspunsurile aprobate sunt corecte şi de încredere, fiind corectate de o mână de utilizatori foarte buni. Brainly are milioane de răspunsuri de înaltă calitate, toate fiind verificate cu grijă de către moderatorii din cadrul comunităţii.
transformare,-trans-for-ma-re
coexistenta,-co-e-xis-ten-ta
subordonat-sub-or-do-nat
neincrezator-ne-in-cre-za-tor
dezordonat-dez-or-do-nat
antevorbitor-an-te-vor-bi-tor
supraincalzit,-su-pra-in-cal-zit
antiaerian-an-ti-a-e-ri-an
subapreciat-sub-a-pre-ci-at
international
-in-ter-na-ti-o-nal
21 4 21