Răspunsuri

2014-10-09T17:28:51+03:00
Stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. I. este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. I. este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei [sin. stare de încetare a plăţilor; v. şi procedura insolvenţei].

2014-10-09T17:29:23+03:00
Insolventa inseamna insolvabilitate,adica incapacitate de a plati datoriile