Răspunsuri

2014-10-07T22:09:26+03:00
Poezia Harpa face parte din volumul intitulat sugestiv Rădăcina de foc. Construită din paisprezece versuri, fără să fie aşezate în strofe, dar aşezate în rime împerecheate, poezia se constituie ca unitate simbolică. Aparent liricul se îngemănează cu formule ale epicului. Punctul de plecare îl constituie relatarea unei experienţe de viaţă trăită direct. Având credinţa că şerpii pot cânta i-a folosit ca strune pentru harpă. Dar „Trecând prin codri, singuratec / Ei prinse-a şuiera sălbatec / Săreau să-mi muşte mâna, faţa / Să-i sugă cântecului viaţa”. Dincolo de aceste date concrete, simbolurile din poezie trebuie înţelese ca expresii ale meditaţiei poetului asupra condiţiei omului în raport cu spaţiul şi timpul, cu dimensiunile istorice şi morale ale existenţei. Primul vers al poeziei, izolat de restul versurilor prin punct, avertizează asupra unei atitudini morale; „Să cânte pot (credeam) şi şerpii”, sugerând de acum discrepanţa dintre iluzie şi realitate, dintre aparenţă şi esenţă. Semn al întunericului şi al agresivităţii, şarpele devine în această poezie forţă satanică, distrugătoare, devorând însăşi viaţa. Alternanţa modurilor verbale şi a timpurilor (indicativ cu conjunctiv, imperfect cu perfect simplu, perfect compus şi mai mult ca perfect) creează impresia de transcendere într-o lume ireală, în lumea visului, unde este posibilă comunicarea cu forţe obscure, dar şi cu strămoşii. Scena capătă forţă dramatică deosebită prin frecvenţa verbului în text şi prin inversiuni topice. Soluţia de ieşire din situaţia dramatică este comunicarea cu semenii, cu fiinţele cele mai apropiate şi mai dragi: „Sunai al mamei păr sub cetini / Veniră-n fugă atunci prieteni”. Mesajul pe care îl transmite poetul conţine ideea că iubirea de semeni constituie tăria morală a fiecărui individ. De asemenea, prin semnificaţiile simbolului din titlul poeziei şi prin repetarea cuvântului cântec autorul sugerează ideea că prin creaţie spirituală omul înfruntă timpul, adresându-se eternităţii. 
2 3 2