Răspunsuri

2014-10-07T17:35:42+03:00
Pictura rupestră ori pictura pe stânci sau artă speleală este un termen generic desemnând picturile realizate pe stânci, bolovani, pereți muntoși abrupți sau pe pereții și tavanele peșterilor, de obicei datând din timpuri preistorice.Picturi pe pietre a fost făcute încă din paleoliticul superior, cu circa 50.000 - 40.000 de ani în urmă. Se crede că aceste picturi murale au reprezentat opera celor mai respectați membri ai tribului, bătrâni și șamani.Cele Mai vechi urme de activitate picturală sunt imaginile rupestre (sau parietale), adică pictate sau gravate pe stâncă și care au fost conservate mulțumită poziției lor greu accesibile, sau blocării ulterioare a intrării în peșterile ce le adăposteau. Aceste rămășițe ale culturii paleolitice, contemporană cu ultima glaciație, datează de 10 000 - 30 000 de ani î.e.n. Localizarea lor geografică este, evident, foarte dispersată. Totuși, zona așezărilor cercetate până azi este practic eurafricană; ea se întinde din valea râului Dordogne până înNatal, trecând prin Levantul spaniol. Complexele cele mai vestite sunt: grota Lascaux, în Franța și cea de la Altamira în Span