Răspunsuri

2014-10-06T20:40:04+03:00

  
În ultimele două secole, modul de intervenţie al omului în mediul natural relevă o involuţie a înţelegerii şi a respectului faţă de natură. Omul e tot mai preocupat să construiască, şi de multe ori omite un aspect demn de luat în seamă cand îşi amenajează teritoriul: spaţiile verzi. Scopul acestora este de-a armoniza peisajele artificiale cu cele naturale, prin interpunerea vegetaţiei, în vederea realizării ambianţei favorabile desfăşurării multiplelor activităţi sociale cât şi a sănătăţii populaţiei.Tocmai din cauza acestei îndepărtări de natură, mai nou administraţia pune un accent pe spaţiile verzi, dat fiind că au adoptat Legea nr. 24 privind reglementarea spaţiilor verzi din zonele urbane. Astfel potrivit acestei legi spaţiul verde semnifică: "zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminatural, al cărei specific este determinat de vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee)". După destinaţie spaţiile verzi se împart în :o spaţii verzi cu acces nelimitat: parcurile, plantaţiile de-a lungul căilor de circulaţie, păduri de recreere, etc;o spaţii verzi cu acces limitat, aparţinând unităţilor industriale, culturale şi de învăţământ în incinta cărora sunt amenajate;o spaţii verzi cu destinaţie specială: plantaţii antiincendiare, cele de protecţie a apelor, a căilor de circulaţie, staţiuni experimentale, pepiniere, etc. Importanţa spaţiilor verzi este multiplă, şi se poate concretiza în 3 funcţii:
 
1. funcţia sanitară - influenţează pozitiv starea generală a organismului; ajută la reducerea valorilor de temperatură în zilele călduroase de vară; micşorează viteza de deplasare a aerului (protecţie împotriva vântului); producerea oxigenului şi consumarea bioxidului de carbon; îmbunătăţirea evidentă a compoziţiei aerului, ceea ce duce la menţinerea vieţii în stare optimă;2. funcţia recreativă - influenţează pozitiv starea de sănătate fizică şi psihică a oamenilor; crează cadrul adecvat practicării sportului, turismului şi a altor îndeletniciri recreative; 3. funcţia decorativă - spaţiile verzi imprimă acestuia o deosebită valoare decorativă, apreciată prin satisfacţia ce o realizează omul faţă de vegetaţie; dă impresia unui lucru bine organizat şi aerisit.