Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-05T18:42:46+03:00
Potenţialul adaptativ al copilului de şapte ani pentru depăşirea “pragului” debutului şcolarităţii Dacă prima piatră e pusă strîmb, atunci peretele va fi strîmb pînă sus.Proverb persan“Şcoala”  reprezintă  doar unul  dintr-omultitudine de paşi în călătoria educaţională”. şcoala,familia,  comunitatea locală, agenţii sociali.Maturizarea desemnează starea  de  dezvoltare necesară şi suficientă pentru  a  asigura activitatea  normală  a unei funcţii fizice sau psihice, ca studiu final al  unui  proces  de creaţie.MINUNI (Parteneriatul în educaţie)Debutul şcolar al unui copil a fost întotdeauna influenţat pozitiv sau negativ de imaginea pe care o are despre viitoarea activitate şcolară. Mediul şcolar din învăţămîntul primar, în care sînt încadraţi elevii celei de-a treia copilărie, reprezintă o schimbare a modului de viaţă, un salt calitativ, avînd ca urmare adaptarea elevilor la noile condiţii, mai ales, a celor care nu au beneficiat de un exerciţiu format anterior şcolarizării. Este important ca adaptarea să atingă toate nivelurile: biologic,psihologic, social. De multe ori incapacitatea elevului din clasaI de a face faţă efortului intelectual este corelată de nivelul scăzut al motivaţiei pozitive, încă mai există copii pentru care şcoala e o ameninţare.De fapt, atît din punct de vedere fizic, cît şi psihic, copilul de această  vîrstă  prezintă  toate  condiţiile  pentru  învăţarea organizată şi  dirijată prin strategii didactice, dînd dovada atingerii maturităţii şcolare.
2 3 2