Desparte in propozitii frazele urmatoare,stabileste felul propozitiilor,precum si raporturile sintactice existente intre ele.
Facea foc,matura in casa,spala vasele,cara apa si aducea cosurile acasa

1

Răspunsuri

2014-10-05T16:46:34+03:00
Fa-cea foc, ma-tu-ra in ca-sa, spa-la va-se-le, ca-ra a-pa si a-du-cea co-su-ri-le a-ca-sa.
Propozitie dezvoltata, enuntiativa propriu-zisa
3.Omul harnic trebuie sa-si organizeze activitatea
4.Ii voi sustine ideea oricare ar fi ea
5.Mi-e greu sa parasesc coliba in care mi-am petrecut viata si mi-am crescut copiii
6.Ar fi dorit foarte mult sa viziteze scoalanoastra si-sa cunoasca elevii
7.Va fi cum am promis si cim am stabilit