Lacul -de
mihai eminescu

Lacul codrilor albastru

Nuferi galbeni îl încarcă;

Tresărind în cercuri albe

El cutremură o barcă.Şi eu
trec de-a lung de maluri,


Parc-ascult şi parc-aştept

Ea din trestii
să răsară


Şi să-mi cadă lin pe piept;
sărim în luntrea mică,


Îngânaţi de glas de ape,

Şi să scap din mâna cârma,

Şi lopeţile să-mi scape;Să plutim
cuprinsi de farmec

Sub lumina blândei lune

Vântu-n trestii lin foşnească,

Unduioasa apă sune!Dar nu
vine... Singuratic


În zadar
suspin şi sufăr

Lângă lacul
cel albastru

Încărcat cu
flori de nufăr.
1. Transcrie un cuvânt derivat cu prefix şi un
cuvânt derivat cu sufix.2.Identifică, în text, două cuvinte din câmpul lexical al culorilor şi două cuvinte
din câmpul lexical alapei.

3.Găseşte perechea sinonimică din
text.

4.Recunoaşte, în strofa a doua,
un
cuvânt format prin conversiune.

5.Precizează doi termeni din
familia lexicală a cuvântului


barcă.


6.Construieşte două enunţuri în
care să
evidenţiezi omonimiacuvântului


lin.
7.Formează două propoziţii în
care să
foloseşti perechea de paronime:


albastru – alabastru.
8.Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul flori să fie folosit cu sens diferit faţă de cel din text.
9.Explică rolul cratimei în
structura
parc-aştept .
10.Stabileşte
rima strofei a patra.
11.Precizează
măsura versului:

Vântu-n trestii lin foşnească,

12.Extrage,
din text, o imagine vizuală şi una auditivă.

13.Transcrie,
din prima strofă, două epitete
cromatice.

14.Numeşte
patru elemente ale cadrului natural.

15.Interpretează,
în 4-6 rânduri, rolul conjunctivului prezent
din
strofelea treia şi a patra.

16.Selectează,
din text, două mărci lexico-gramaticale care pun în evidenţăprezenţa eului liric.

17.Menţionează
două trăiri interioare ale
îndrăgostitului, surprinse înultima strofă a poeziei ( Dar nu vine…).

18.Transcrie
patru verbe cu ajutorul cărora se
conturează
atmosferade vrajă şi de magie.

19.Precizează
două trăsături care să
justifice apartenenţa textuluila genul liric.
20.Comentează,
în 8-10 rânduri, semnificaţia titlului, raportându-lla mesajul poeziei.


2

Răspunsuri

2014-10-05T14:07:56+03:00
1. singuratic = singur +  sufixul -atic. unduioasa= prefixul un- de la unduioasa 
2.albastru, galbeni campul lexical al culorilor si barca si nuferi campul lexical al apei
3.suspin si sufar 
4.lin este adjectiv si in text se adverb
5.barcuta ,imbarcat .
1 1 1
2014-10-05T14:26:24+03:00
1. Sufix = Alb+astru(sufix)
Prefix = inc(prefix)+arca

2.Culori : nuferi galbeni, cercuri albe.
Apa: nuferi, barca

3. Perechea sinonimica: suspin si sufar ( amandoua simbolizeaza tristetea )

4. ,,sa-mi cada" cu sensul de a se aseza pe piept.

5. Luntre, carma.

6. Unduiosul bucium suna lin . ( suna melodios )
La restaurantul chinezesc am servit un lin. ( peste )

7. Cerul este albastru in zilele insorite. 
Alabastrul este o varietate microcristalină a mineralului gips.

8. Poezia ,, Flori de mucigai " este scrisa de Tudor Arghezi. ( oximoron )

9.parc-aştept = erodarea vocalei ,, a" si rostirea impreuna a doua cuvinte. 

10. Tipul de rima este imbratisata versurile 1-4 si alba versurile 2 si 3 .

11. Masura versului este 9 ( desparim in silabe intreg versul ) 

12.Img vizuala: ,,El cutremura o barca "
Img auditiva: ,,In zadar suspin si sufar "

13.Codri albastri, nuferi galbeni .

14.Lacuri, nuferi, maluri, trestii.

15. Rolul conjunctivului prezent in strofele 3 si 4 este defapt o adresare directa a eului liric pentru a transmite mesajului poetic catre cititor, fiind realizata corelarea transmiterii mesajului iubitiului catre fiinta iubita. Iubirea este paradisiaca, consumandu-se pe fundalul unui cadru natural fiind alcatuit din elemnte romantice: lacruri, barca, nuferi, rasaritul soarelui etc.

16. ,, Si eu " ,, suspin si sufar" pronume si adjective pronominale la persoana 1 .

17. "Singuratic" - "suspin si sufar"

18. Incarca, trasarid, trec, sarind.

19. Folosirea verbelor si pronumelor la persoana 1, transmiterea mesajului poetic.
5 5 5