Cerinţa

Se citește de la tastatură un număr natural de maxim 2 cifre. Să se afișeze pe ecran valori astfel: dacă numărul este mai mic sau egal cu 15 se va afișa pătratul valorii sale; dacă numărul este cuprins între 16 și 30 (inclusiv) se va afișa suma cifrelor sale; în caz contrar se va afișa produsul cifrelor sale.

Date de intrare

Programul va citi de la tastatură un umăr natural cu cel mult două cifre.

Date de ieşire

Programul va afișa o valoare conform descrierii din cerință.

Restricţii şi precizări Numărul citit este cuprins între 0 și 99, inclusiv.

1

Răspunsuri

2014-10-04T22:48:07+03:00
#include <iostream.h>
int main ()
{ int a,k;
cin>>a;
if(a<=15)
cout<<a*a;
else
if(a>=16&&a<=30)
{k=0;
 while(a>0)
{ k=k+a%10;
a=a/10;
}
cout<<k;
}
else
{ k=1;
while(a>0)
{k=k*(a%10);
a=a/10;

cout<<k;
}