Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-04T11:02:45+03:00
  ESEU DESPRE EDUCAIEȚPlatondefinea educaţia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de adezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”Aristotel,în lucrarea sa „Politica”, considera că „educaia trebuie să fie un obiect alț supravegherii publice, iar nu particulare”.Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, consideră că lanaştere, natura înzestrează copilul numai cu „seminţele ştiinţei, ale moralităţii şireligiozităţii”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Rezultă că înconcepia sa, educaia este o activitate de stimulare a acestor „semine”, implicit,ț ț ț i de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacăș este educat”.Pentru pedagogul englez dinsecolul al XVII-lea,John Locke, educaia seț  prezintă sub forma unei relaii interpersonale de supraveghere i intervenie ce seț ș ț stabilete între „preceptor” (educator)i copil (viitorul „gentleman”).ș șFilosoful germanImmanuel Kant, aprecia că educaia contribuie la valorificareaț naturii umane în folosul societăii: „este plăcut să ne gândim că natura omeneascăț va fi mai bine dezvoltată prin educaie i că se poate ajunge a i se da o formă careț ș să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare aneamului omenesc”.PentruJean-Jacques Rousseaueducaia este în acelai timp intervenieiț ș ț neintervenieț: „Educaia negativă presupune înturarea oricărui obstacol dinț calea dezvoltării fireti, totul trebuind lăsat să se producă de la sine fără nici oș intervenie”.țÎn opinia pedagogului germanJohann Frederich Herbarteducaia esteț împărită în trei subdiviziuni: guvernarea, învăământul (realizarea unor obiectiveț ț specifice)i educaia morală.ș țSociologul francezÉmile Durkheimconsidera că educaia este oț aciune „exercitată de generaiile adulte asupra celor ce nu sunt coapteț ț  pentru viaă socială.”; are ca obiect să provoace i să dezvolte în copil unț ș număr oarecare de stări fizice, intelectuale i morale. Durkheim afirma căș „educaia constă într-o socializare metodică a tinerei educaii”.ț țPedagogul românConstantin Narly, consideră că educaia este „un fapt social iț ș individual în acelai timp”. șFlorin Georgescuconsidera că „educaia este primaț activitate creatoare neproducătoare de bunuri de consum, cunoscută de istorie”(Florin Georgescu 1970).Educaia cuprinde ansamblul influenelor, aciunilor, activităilor ț ț ț ț defăurate pentru formarea, dezvoltarea, modelarea personalităii umane, pentruș ș ț integrarea sa optimă în societate. Educaia reprezintă activitatea socială complexă
1 5 1
2014-10-04T11:11:04+03:00
Educatia , pentru mine inseamna sa invat ca sa pot ajunge indeva sus in viata. educatia nu ar limite asa ca poti ala ceva nou mereu fara sa pierzi mult timp .