Răspunsuri

2014-10-04T08:19:32+03:00
Sa vina-verb, m. conjuctiv, t. prezent, p 3, n. singular.                                                          mine-p.p, p. 1, n. singular, c. A.