vocalele.a,e,i,o,u,a,a,...consoane si semivocale.e,i,o,u.
vocalele si semivocalele
Vocalele: a, e, i, o ,u,a,a si a din i
consoanele: restul literelor
semivocalele: e i o u

Răspunsuri

2014-10-03T18:00:44+03:00
2014-10-03T21:15:31+03:00