Jocul derovatelor.Impartiti-va in trei grupe.Formati un derivat de la substantivul 'padure' cu sufixul sau prefixul indicat in coloana ce revine grupei.Castiga cei care termina primii.
-ar,-eț,-ice,-oiu,îm-
-iște,-atic,-ean,-escu,des-
-os,-ărie,-iță,-eanu,re-

2

Răspunsuri

2014-10-03T09:21:10+03:00
Padurice, padurar, [aduret, impadurit, paduriste, reimpadurire, despadurit,
12 3 12
2014-10-03T09:24:14+03:00
-ar-padurar             
-eț - paduret
-ice - padurice
-oiu - paduroiu
îm- -impadurit
-iște, - paduriste
-atic, paduratic
-ean, - padurean
-escu, padurescu
des- - despadurit
-os, -paduros
-ărie, - padurarie
-iță, - padurita
-eanu, - padureanu
re- repadurit
36 4 36