Desparte in silabe apoi scrie-le pe doua coloane :a) din aceeasi silaba ; b) din silabe diferite
urmatoarele cuvinte: adie,iesire,prietenia,iar,vitejie,farfuria,fiara,vijelia,zglobie,piara,stie,iata,vie,caiet,iezi.

2

Răspunsuri

2014-10-02T19:47:42+03:00
A) a-di-e, ie-si-re,pri-e-te-ni-a,iar,vi-te-ji-e,far-fu-ri-a,vi-je-li-a,zglo-bi-e,pia-ra,sti-e,ia-ta,vi-e 
ca-iet.iezi

si care sunt din aceeasi silaba si din silabe diferite? multumes
multumesc
Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-02T19:50:59+03:00
adie=a-di-e
iesire=ie-si-re
prietenia=pri-e-te-ni-a
iar=iar
vitejie=vi-te-ji-e
farfuria=far-fu-ri-a
fiara=fia-ra
vijelia=vi-je-li-a
zglobie=zglo-bi-e
piara=pia-ra
stie=sti-e
iata=ia-ta
vie=vi-e
caiet=ca-iet
iezi
=iezi

a) din aceeasi silaba
 iar
iezi
b) din silabe diferite
adie
iesire
prietenia
vitejie
farfuria
fiara
vijelia
zglobie
piara
stie
iata
vie
caiet


Sper ca te-am putut ajuta! :)

2 5 2